Aktuality

Kedy je Veľká noc 2025, presné dátumy a význam sviatkov

Kedy je Veľká noc 2025, presné dátumy a význam sviatkov

Veľká Noc 2025, jeden z najvýznamnejších kresťanských sviatkov, oslavuje vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych po jeho ukrižovaní. Tento sviatok, známy svojou pohyblivou dátumovou pôsobnosťou v kalendári, prináša každoročne obdobie obnovy, nádeje a radostného oslávenia. V roku 2025 sa Veľkonočné sviatky začínajú Veľkým piatkom 18. apríla 2025 a vyvrcholia Veľkonočným pondelkom 21. apríla 2025. Poďme sa bližšie pozrieť na jednotlivé dni a ich význam.

Veľký piatok – 18. apríla 2025

Veľký Piatok je dňom, ktorý pripomína ukrižovanie a smrť Ježiša Krista. Je to čas hlbokého zamyšlenia nad obetou, ktorú Ježiš priniesol za ľudstvo. Mnohé cirkvi organizujú špeciálne bohoslužby, ktoré zahŕňajú čítanie pašijových príbehov, krížovú cestu a modlitby. Tento deň je tiež známy prísnym postom a pokáním ako prejavy úcty a smútku.

Biela sobota – 19. apríla 2025

Biela Sobota, známa tiež ako Tichá Sobota, je dňom ticha a čakania. Podľa evanjelií to bol čas, kedy bol Ježiš v hrobe. Je to deň meditácie a modlitby, pripravujúci veriacich na radosť z Veľkonočnej nedele. V mnohých komunitách sa konajú vigílie, ktoré sa začínajú po západe slnka a symbolizujú stráž pri hrobe Ježiša.

Veľkonočná nedeľa – 20. apríla 2025

Veľkonočná Nedeľa je vrcholom Veľkonočného týždňa, oslavujúc vzkriesenie Ježiša Krista. Tento deň je plný radosti a osláv, symbolizujúc víťazstvo života nad smrťou. Cirkvi po celom svete sú plné veriacich, ktorí sa zúčastňujú na slávnostných bohoslužbách, spievajú chválospevy a zdieľajú posolstvo nádeje. Veľkonočná Nedeľa je tiež časom pre rodinné stretnutia, veľkonočné hody a tradície ako sú maľovanie vajíčok a hľadanie veľkonočných košíčkov.

Veľkonočný pondelok – 21. apríla 2025

Veľkonočný Pondelok, deň po Veľkonočnej Nedeli, je vo veľa krajinách štátnym sviatkom a znamená pokračovanie osláv. Tento deň je často spojený s rodinnými výletmi, piknikmi a tradičnými hrami, ako je kotúľanie veľkonočných vajíčok. Veľkonočný Pondelok slúži ako pripomienka novej života a obnovy, ktorú Veľká Noc prináša.

Veľká Noc v roku 2025 ponúka príležitosť na zamyslenie, oslavu a spoločné stretnutia, pripomínajúc nám odkaz obety, nádeje a obnovy. Od pokorných okamihov Veľkého piatka až po radostné oslavy Veľkonočnej nedele a Veľkonočného pondelka, každý deň Veľkonočného týždňa nesie hlboký duchovný význam a posolstvo pre veriacich po celom svete.

Kedy presne pripadá Veľká noc v roku 2025?

Veľká noc sa v roku 2025 oslavuje v nedeľu, 20. apríla 2025.

Aký deň je Veľký piatok v roku 2025?

Veľký piatok, deň pripomínajúci ukrižovanie Ježiša Krista, pripadá na piatok, 18. apríla 2025.

Kedy oslavujeme Veľkonočnú sobotu v roku 2025?

Veľkonočná sobota, známa tiež ako Tichá sobota, je v sobotu, 19. apríla 2025.

Ktorý deň je Veľkonočný pondelok v roku 2025?

Veľkonočný Pondelok, ktorý nasleduje po Veľkonočnej nedeli, je v pondelok, 21. apríla 2025.

Ako sa určuje dátum Veľkej noci?

Dátum Veľkej noci sa určuje ako prvá nedeľa po prvej spln po jarnej rovnodennosti, čo znamená, že môže pripadať najskôr na 22. marca a najneskôr na 25. apríla.

Prečo sa dátum Veľkej noci každoročne mení?

Dátum Veľkej noci sa mení kvôli jej výpočtu založenému na lunárnom kalendári, čo znamená, že nie je fixne stanovený v gregoriánskom kalendári a každý rok pripadá na iný dátum.

Prečítajte si tiež
To Top