Aktuality

Veľká modernizácia cesty od Vrábeľ po Golianovo, všetko čo potrebujete vedieť

Veľká modernizácia cesty od Vrábeľ po Golianovo, všetko čo potrebujete vedieť

Medzi 2. aprílom a 30. septembrom 2024 prejde úsek cesty I. triedy číslo I/51 medzi Golianovom a Vrábľami rozsiahlou modernizáciou. Táto dôležitá iniciatíva s názvom „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v Trenčianskom a Nitrianskom kraji, I. etapa – I/51 Golianovo – Vráble“ zahŕňa úsek od kilometra 187,150 po kilometr 193,215. V tomto článku vám poskytneme všetky potrebné informácie, aby ste sa v tomto období vedeli ľahko orientovať na cestách a obchádzkach.

Dopravné obmedzenia a obchádzky

Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby bolo prechodné obdobie pohodlné a bezpečné pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Z tohto dôvodu boli zavedené dopravné obmedzenia a špeciálne navrhnuté obchádzkové trasy. Pre osobné autá a autobusy bola vytvorená a schválená obchádzková trasa, ktorá začína na križovatke I/51 – III/1644 smerom k obci Babindol, pokračuje cez obec po ceste III. triedy č. 1644, cez obec Klasov po ceste III/1647 a končí na križovatke I/51 – III/1647 a späť. V jednoduchosti, smerom z Nitry odbočíte na Babindol a smerom do Nitry odbočíte na Klasov.

Nákladná doprava nad 3,5 tony bude v tomto období presmerovaná inak, aby sa znížila intenzita premávky a zabezpečila plynulá realizácia modernizačných prác. Obchádzková trasa pre tieto vozidlá povedie po rýchlostnej ceste R1 a iných hlavných cestách, smerom od Nitry do Vrábľov a opačne, zabezpečujúc tak minimálne obmedzenia pre obchod a priemysel.

Práce na ceste a ich vplyv

Modernizácia sa bude vykonávať v etapách s dĺžkou 500 metrov, kde bude čiastočne uzavretá cesta, ale premávka bude vždy umožnená aspoň po jednom pruhu, riadená svetelnou signalizáciou. Tento prístup nám umožňuje minimalizovať dopravné obmedzenia a zároveň zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov na stavbe.

Počas celého obdobia modernizácie bude na mieste použité dočasné dopravné značenie, ktoré vodičom poskytne jasné inštrukcie, ako sa bezpečne a efektívne presúvať v oblasti.

Táto modernizácia je kľúčovým krokom k zlepšeniu infraštruktúry a dopravnej plynulosti v regióne. Zhotoviteľ si je vedomí možných nepríjemností spôsobených dopravnými obmedzeniami, ale všetky opatrenia boli navrhnuté tak, aby sa minimalizoval vplyv na obyvateľov a cestujúcich. Naším spoločným cieľom je bezpečnejšia, plynulejšia a efektívnejšia cesta pre všetkých.

Kedy začne modernizácia cesty I/51 medzi Golianovom a Vrábľami?

Modernizácia sa začne 2. apríla 2024 a potrvá do 30. septembra 2024.

Aké úseky cesty budú ovplyvnené?

Modernizácia sa týka úseku od kilometra 187,150 po kilometer 193,215 na ceste I. triedy č. I/51.

Budú počas modernizácie nejaké dopravné obmedzenia?

Áno, budú zavedené dopravné obmedzenia, vrátane obchádzok pre osobné autá, autobusy a nákladnú dopravu. Osobné autá a autobusy budú presmerované na obchádzkovú trasu cez obce Babindol a Klasov. Nákladná doprava nad 3,5t bude vedená cez rýchlostné cesty a iné hlavné trasy.

Ako budú vyzerať obchádzkové trasy?

Pre osobné autá a autobusy začína obchádzková trasa na križovatke I/51 – III/1644, vedie cez obce Babindol a Klasov, a končí na križovatke I/51 – III/1647. Nákladná doprava bude vedená cez rýchlostné cesty a hlavné trasy s cieľom minimalizovať dopravné obmedzenia.

Ako dlho potrvá čiastočná uzávierka a ako bude riadená premávka?

Modernizácia bude realizovaná po úsekoch dlhých 500 metrov s čiastočnou uzávierkou. Premávka bude riadená svetelnou signalizáciou, čo zabezpečí plynulý pohyb vozidiel aspoň po jednom voľnom pruhu.

Môžu nákladné autá používať obchádzkové trasy určené pre osobné autá?

Nie, nákladná doprava nad 3,5t má vymedzené špeciálne trasy, ktoré minimalizujú vplyv na premávku a zabezpečujú bezpečnosť a plynulosť dopravy v regióne.

Budú dostupné nejaké dočasné dopravné značenia alebo usmerňovania?

Áno, počas celej doby modernizácie bude na mieste umiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré vodičom poskytne jasné inštrukcie pre bezpečný pohyb v dotknutej oblasti.

Aký je hlavný cieľ tejto modernizácie?

Hlavným cieľom je zlepšenie infraštruktúry a dopravnej plynulosti na dôležitom úseku cesty I/51, čím sa zvýši bezpečnosť a komfort cestovania pre všetkých užívateľov cesty.

Ako môžem získať aktuálne informácie o stave prác a obmedzeniach?

Odporúčame sledovať oficiálne stránky príslušných dopravných a miestnych orgánov, kde nájdete najnovšie informácie a aktualizácie týkajúce sa modernizácie cesty.

Prečítajte si tiež
To Top