Aktuality

Ministerstvo financií SR predstavuje návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026

Ministerstvo financií SR predstavuje návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odhalilo návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Tento návrh, pripravený v rekordne krátkom čase, odráža opatrenia na postupnú konsolidáciu verejných financií a počíta so znížením deficitu z tohtoročnej úrovne 6,52% HDP na 5,97 % v roku 2024.

Významný krok k fiškálnej stabilite

Predkladaný návrh rozpočtu sa sústredí na potrebnú konsolidáciu, zohľadňuje legislatívne zmeny schválené v predchádzajúcom volebnom období a snaží sa minimalizovať negatívne dopady na obyvateľstvo. Vláda SR sa zaviazala neznížiť výdavky na dôležité oblasti, ako sú dôchodky, podpora zraniteľných skupín obyvateľstva, školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci a rodinná politika.

Zavedenie trvalého 13. dôchodku a ďalšie opatrenia

Rozpočet zahŕňa aj výdavky na zavedenie trvalého 13. dôchodku, rodičovského dôchodku, ako aj pomoc pri splácaní úverov na bývanie v súvislosti s rastúcimi úrokovými sadzbami. Tieto kroky majú za cieľ podporiť ekonomickú stabilitu a zmierniť finančné zaťaženie slovenských domácností.

Vytvorenie nového Ministerstva

Významnou súčasťou návrhu rozpočtu je aj zriadenie nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, ktoré má za cieľ efektívnejšie využívať verejné zdroje v týchto oblastiach. Okrem toho rozpočet zahŕňa aj finančnú pomoc na kompenzáciu vysokých cien energií pre domácnosti.

Cieľ na rok 2024: zníženie deficitu na 5,97 % HDP

Vláda plánuje znížiť deficit na 5,97 % HDP v roku 2024, čo predstavuje pokles o viac ako 0,5 % HDP v porovnaní s rokom 2023. K tomuto poklesu prispejú prijaté konsolidačné opatrenia, vrátane zdanenia vysokých ziskov v bankovom sektore, zvýšenia zdravotných odvodov a iných daňových opatrení.

Výzva na ďalšie znižovanie deficitu v roku 2025

S blížiacim sa rokom 2025 a pravdepodobným obnovením európskych fiškálnych pravidiel bude Slovensko pravdepodobne musieť pokračovať v znižovaní nominálneho deficitu o 1 % HDP ročne, aby splnilo tieto požiadavky a udržalo fiskálnu stabilitu.

Aktualizovaný návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 od Ministerstva financií SR je kľúčovým krokom k dosiahnutiu fiskálnej stability a zabezpečeniu potrebnej podpory pre občanov. Tento rozpočet odzrkadľuje snahu vlády riešiť aktuálne ekonomické a sociálne výzvy, zatiaľ čo pokračuje v postupnom znižovaní štátneho deficitu.

Čo je hlavným cieľom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026?

Hlavným cieľom tohto návrhu rozpočtu je postupná konsolidácia verejných financií a snaha o zníženie deficitu z 6,52% HDP v roku 2023 na 5,97 % v roku 2024.

Aké oblasti sú prioritné v návrhu rozpočtu?

V návrhu rozpočtu sú prioritné oblasti, ako je podpora dôchodkov, sociálnych služieb, školstva, zdravotníctva a rodinnej politiky. Zároveň návrh zahŕňa opatrenia na pomoc domácnostiam pri splácaní úverov a vytvorenie nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

Ako návrh rozpočtu rieši problém s rastúcimi úrokovými sadzbami a úvermi na bývanie?

Rozpočet obsahuje opatrenia na pomoc obyvateľom pri splácaní úverov na bývanie, najmä v súvislosti s rastom úrokových sadzieb, čo by mohlo ohroziť ich platobnú schopnosť.

Budú v rozpočte zohľadnené výdavky na trvalý 13. dôchodok?

Áno, návrh rozpočtu počíta s výdavkami na trvalý 13. dôchodok vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za predchádzajúci rok.

Aký vplyv má návrh rozpočtu na energetickú krízu?

Návrh rozpočtu zahŕňa opatrenia na pomoc vlády pri kompenzáciách vysokých cien energií pre domácnosti s cieľom stabilizovať ich finančnú situáciu.

Ako návrh rozpočtu pristupuje k zníženiu deficitu?

Návrh rozpočtu zahŕňa konsolidačné opatrenia ako zvýšenie zdravotných odvodov, zdanenie dočasných vysokých ziskov v bankovom sektore a ďalšie daňové opatrenia na zníženie deficitu na 5,97 % HDP v roku 2024.

Čo znamená „konsolidačné úsilie“ v kontexte návrhu rozpočtu?

Konsolidačné úsilie sa týka snahy vlády o zníženie deficitu a zlepšenie fiškálnej stability prostredníctvom šetrenia a efektívneho využívania verejných zdrojov.

Aké sú plány na ďalšie znižovanie deficitu po roku 2024?

Od roku 2025 sa pravdepodobne vyžaduje ďalšie znižovanie nominálneho deficitu o 1 % HDP ročne, aby sa splnili európske fiškálne pravidlá.

Prečítajte si tiež
To Top