Aktuality

Nové parkovisko vo Vrábľoch, modernizácia pre lepšiu dostupnosť polikliniky

Nové parkovisko vo Vrábľoch, modernizácia pre lepšiu dostupnosť polikliniky

Mesto Vráble sa zameriava na zlepšenie infraštruktúry a dostupnosti svojich zdravotníckych zariadení prostredníctvom výstavby nového parkoviska v areáli miestnej polikliniky. S cieľom uspokojiť narastajúcu potrebu parkovacích miest, mesto plánuje významnú investíciu, ktorá prinesie obyvateľom aj návštevníkom lepšiu dostupnosť a pohodlie.

Výstavba, ktorá by mala odštartovať v jarných mesiacoch tohto roka, je naplánovaná na štyri mesiace. Ambiciózny projekt predstavuje dôležitý krok v rámci komunitného rozvoja a zlepšenia lokálnych služieb. Mesto Vráble, v snahe zabezpečiť transparentnosť a efektívnosť, vyhlásilo verejné obstarávanie začiatkom februára, s predpokladanou hodnotou zákazky 431.616 eur bez DPH.

Nové parkovisko vznikne na mieste súčasného parkovania a rozšíri sa o ďalších 71 odstavných stojísk, z ktorých päť bude špeciálne vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím. Tento krok je prejavom záväzku mesta voči inkluzívnosti a prístupnosti pre všetkých.

Projekt nezahŕňa len samotnú výstavbu stojísk, ale aj rozvoj prístupových komunikačných trás, spevnených plôch a chodníkov, ako aj zriadenie stanovišťa pre kontajnery. Dôraz sa kladie aj na odvodnenie spevnených plôch, zavedenie trvalého dopravného značenia a konečnú úpravu terénu, čím sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť a funkčnosť nového parkoviska.

Táto iniciatíva predstavuje významný krok k zlepšeniu kvality života v meste Vráble, zjednodušeniu prístupu k zdravotníckym službám a zvýšeniu kapacity parkovania, čo je kľúčové pre rozvoj mestskej infraštruktúry. S novým parkoviskom sa Vráble stáva príkladom úspešnej modernizácie a zlepšenia služieb pre svojich obyvateľov a návštevníkov.

Kedy sa začne výstavba nového parkoviska pri poliklinike vo Vrábľoch?

Výstavba nového parkoviska sa má začať v jarných mesiacoch tohto roka.

Koľko času potrvá výstavba?

Plánovaná doba výstavby je štyri mesiace.

Koľko parkovacích miest bude k dispozícii na novom parkovisku?

Na novom parkovisku vznikne celkovo 71 odstavných stojísk.

Budú na parkovisku vyhradené miesta aj pre osoby so zdravotným postihnutím?

Áno, päť parkovacích miest bude špeciálne vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím.

Aká je predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu parkoviska?

Predpokladaná hodnota zákazky je 431.616 eur bez DPH.

Ako bol vybraný zhotoviteľ pre realizáciu projektu?

Zhotoviteľ projektu bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré mesto vyhlásilo začiatkom februára.

Čo všetko zahŕňa projekt okrem samotných parkovacích miest?

Projekt zahŕňa výstavbu prístupových komunikácií, spevnených plôch a chodníkov, stanovište pre kontajnery, odvodnenie, trvalé dopravné značenie a konečnú úpravu terénu.

Kde presne bude parkovisko umiestnené?

Nové parkovisko vznikne v areáli polikliniky, na mieste súčasného parkovania.

Bude výstavba parkoviska ovplyvňovať prístup k poliklinike?

Projekt je navrhnutý tak, aby minimalizoval akékoľvek možné obmedzenia prístupu k poliklinike počas výstavby.

Ako môžem sledovať aktuálne informácie o projekte?

Pre najnovšie informácie odporúčame sledovať oficiálne webové stránky mesta Vráble alebo ich sociálne médiá.

Prečítajte si tiež
To Top