Aktuality

Písomné maturity 2024 začínajú už v utorok 12. marca 2024

Písomné maturity 2024

V utorok 12. marca 2024 sa na Slovensku začne významný týždeň pre mnohých stredoškolákov – Písomné maturity 2024. Tento dôležitý míľnik v živote 38 000 študentov odštartuje externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. Špeciálny program čaká aj viac ako 1 500 maturantov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, kde sa skúšky budú týkať predmetu maďarský jazyk a literatúra.

Nasledujúci deň, stredu 13. marca 2024, bude venovaný externému testu a slohovej práci z vybraného povinného cudzieho jazyka. Maturanti majú možnosť vybrať si úroveň B1 alebo B2, zatiaľ čo študenti z bilingválnych stredných škôl budú čeliť výzve v podobe testu a slohovej práce z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Anglický jazyk si na všetkých troch úrovniach náročnosti vybralo viac ako 36 300 maturantov, čím potvrdil svoju pozíciu najpopulárnejšieho cudzieho jazyka. Nemecký a ruský jazyk si vybralo vyše 900, respektíve 554 študentov. Zvyšné jazyky, ako francúzština, španielčina a taliančina, si vybralo len zopár odvážlivcov.

Prečítajte si: Témy písomných maturít zo slovenského jazyka 2024

Vo štvrtok 14. marca 2024 čaká na viac ako 5 300 študentov externý test z matematiky, predmet, ktorý si ako povinne voliteľný alebo dobrovoľný vybralo približne 12,7 % maturantov. Maturitný týždeň vrcholí v piatok 15. marca 2024, kedy budú maturanti skladať externý test a slohovú prácu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ako aj z ukrajinského jazyka a literatúry pre študentov z národnostných menšín. Zvláštnu pozornosť si zaslúži malá, ale významná skupina 26 maturantov, ktorí čelia skúške z ukrajinského jazyka a literatúry.

Tento týždeň plný výziev a očakávaní je pre maturantov zároveň koncom jednej etapy a začiatkom novej kapitoly ich života. S rôznorodým výberom jazykov a predmetov, ktoré odzrkadľujú široké spektrum záujmov a ambícií študentov, sa slovenské školstvo snaží poskytnúť svojim maturantom solidný základ pre ich budúce akademické a profesijné smerovanie.

Kedy sa začínajú písomné maturity v roku 2024?

Písomné maturity 2024 sa na Slovensku začínajú v utorok, 12. marca 2024, externým testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry.

Koľko žiakov bude maturovať zo slovenského jazyka a literatúry?

Zo slovenského jazyka a literatúry bude maturovať približne 38 000 žiakov.

Sú v rámci maturít zahrnuté aj národnostné menšiny?

Áno, špecifické skupiny, ako sú žiaci zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, budú mať svoje maturitné skúšky, pričom viac ako 1 500 žiakov bude maturovať z maďarského jazyka a literatúry. Tiež sú zahrnuté skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín.

Aké cudzie jazyky si môžu maturanti vybrať?

Maturanti si môžu vybrať medzi anglickým, nemeckým, ruským, francúzskym, španielskym a talianskym jazykom. Anglický jazyk je najviac preferovaný, s viac ako 36 300 maturantmi.

Na akých úrovniach sa budú konať maturitné skúšky z cudzích jazykov?

Skúšky z cudzích jazykov sa budú konať na úrovniach B1, B2 pre štandardné stredné školy a na úrovni C1 pre bilingválne stredné školy.

Kedy sa bude konať maturitná skúška z matematiky?

Maturitná skúška z matematiky sa bude konať vo štvrtok, 14. marca 2024.

Koľko študentov si vybralo matematiku ako maturitný predmet?

Matematiku si ako povinne voliteľný alebo dobrovoľný predmet vybralo približne 5 300 maturantov, čo predstavuje zhruba 12,7 % z celkového počtu maturujúcich žiakov.

Ako sa završia písomné maturity v roku 2024?

Písomné maturity 2024 sa zavŕšia v piatok, 15. marca 2024, externým testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry.

Aké sú možnosti pre žiakov z bilingválnych stredných škôl?

Žiaci z bilingválnych stredných škôl môžu skladať maturitné skúšky z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1, čo im poskytuje príležitosť preukázať vyššiu úroveň jazykových zručností.

Je anglický jazyk naozaj tak populárny medzi maturantmi?

Áno, anglický jazyk je najpopulárnejším výberom medzi maturantmi, s viac ako 36 300 študentmi, ktorí ho vybrali na maturovanie na rôznych úrovniach náročnosti.

Prečítajte si tiež
To Top