Aktuality

Protesty dnes na Slovensku 25.1.2024

Protesty dnes na Slovensku 25.1.2024

Vo štvrtok 25. januára 2024 sa Slovensko stane svedkom ďalšej vlny protestov, ktoré organizujú opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Sloboda a Solidarita (SaS). Tieto protesty sú reakciou na kontroverzné zmeny v trestnom zákone a na plánované rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktoré vnímajú ako vážne ohrozenie právneho štátu a boja proti korupcii na vysokej úrovni.

Protesty sa konajú súčasne vo viacerých mestách Slovenska aj v zahraničí s hlavným zameraním na Bratislavu, kde sa účastníci zhromažďujú na Námestí SNP o 18:00. Podobné zhromaždenia sú naplánované aj v Košiciach, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Trnave, Považskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi, Leviciach, Prievidzi, Piešťanoch a Martine.

Protesty majú za cieľ poukázať na nebezpečenstvo, ktoré tieto legislatívne zmeny predstavujú pre nezávislosť súdnej moci a pre efektívny boj proti korupcii. Rušenie ÚŠP, ktoré má za úlohu vyšetrovať prípady korupcie na vysokej úrovni a organizovaný zločin, je vnímané ako krok späť v úsilí o transparentné a spravodlivé Slovensko.

Okrem opozičných protestov sú na programe aj občianske protesty, ktoré sa uskutočnia v Rimavskej Sobote, Námestove, Dolnom Kubíne, Nových Zámkoch, Poprade, Humennom, Ružomberku a Bardejove. Tieto protesty, začínajúce väčšinou o 17:00, sú dôkazom rastúceho občianskeho nepokoja a širokej verejnej podpory pre zachovanie demokratických princípov a právneho štátu.

V zahraničí sa Slováci rozhodli vyjadriť svoju solidaritu s domovinou a organizujú protesty pred dôležitými slovenskými diplomatickými miestami, ako sú veľvyslanectvá a konzuláty v Prahe, Brne, Krakove a Paríži. Tieto medzinárodné zhromaždenia, ktoré začínajú o 18:00, s výnimkou Paríža, kde sa protest začína o 19:00, poukazujú na globálny rozmer problému a odhodlanie Slovákov doma i v zahraničí brániť základné hodnoty svojej krajiny.

Tieto protesty sú kľúčovým momentom v súčasnom sociálnom a politickom vývoji na Slovensku, ukazujúc na silu občianskej spoločnosti a jej schopnosť mobilizovať sa v obrane demokracie a právneho štátu. Sledujúc tieto udalosti, je jasné, že Slovensko stojí na križovatke, kde rozhodnutia prijaté dnes budú mať dlhodobý vplyv na budúcnosť krajiny.

18:15 – Aktuálne sa Bratislava stala dejiskom protestu proti kontroverzným politickým rozhodnutiam. Tisíce ľudí sa zhromaždili na Námestí SNP, aby vyjadrili svoj nesúhlas s plánovaným zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry a predpokladanými zmenami v Trestnom zákone. Protest, ktorého moderovanie prevzala Kristína Tormová, poukazuje na rastúce obavy spoločnosti zo zásadných zmien v justičnom systéme.

Protesty, ktoré sa doteraz konali v pokojnom duchu, sú dôkazom silnej občianskej angažovanosti a ochoty ľudí postaviť sa proti rozhodnutiam, ktoré považujú za nebezpečné pre spravodlivosť a transparentnosť. Účastníci poukazujú na význam Úradu špeciálnej prokuratúry v boji proti korupcii a organizovanému zločinu a obávajú sa, že jeho zrušenie by mohlo viesť k vážnemu narušeniu týchto úsilií.

18:20 – Na protest proti plánovanému zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry prišlo v Košiciach odhadom štyritisíc ľudí. Toto číslo zodpovedá počtu účastníkov, ktorí sa zúčastnili na podobnom proteste pred týždňom, čo poukazuje na trvalo vysokú mieru angažovanosti a znepokojenia občanov nad smerovaním súčasnej politiky.

Podobné protesty, ktoré sa konajú po celom Slovensku, sú dôkazom silnej občianskej spoločnosti a odhodlania ľudí brániť základné hodnoty, na ktorých je postavený právny a demokratický štát. Prítomnosť tisícov ľudí na uliciach Košíc a iných miest je silným posolstvom pre politických predstaviteľov, že verejnosť bude naďalej aktívne dohliadať na zachovanie transparentnosti, spravodlivosti a rovnosti pred zákonom.

Prečo sa konajú protesty na Slovensku?

Protesty organizujú opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Sloboda a Solidarita (SaS) ako reakciu na navrhované zmeny v trestnom zákone a plánované rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Účastníci protestujú proti krokom, ktoré považujú za ohrozenie právneho štátu a boja proti korupcii.

Kde sa konajú protesty?

Protesty sa konajú vo viacerých slovenských mestách vrátane Bratislavy, Košíc, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrice, Trenčína, Prešova, Trnavy, Považskej Bystrice, Liptovského Mikuláša, Spišskej Novej Vsi, Levíc, Prievidze, Piešťan a Martina. Okrem toho sa občianske protesty konajú aj v iných mestách a protesty sa organizujú aj v zahraničí.

Kedy sa protesty konajú?

Protesty sa konajú vo štvrtok, 25. januára 2024, väčšinou o 18:00 miestneho času. Niektoré občianske protesty začínajú o 17:00.

Čo si účastníci protestov želajú dosiahnuť?

Účastníci protestov chcú zabrániť schváleniu navrhovaných zmien v trestnom zákone a rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré považujú za kroky oslabujúce právny štát a boj proti korupcii. Žiadajú zachovanie nezávislosti justície a transparentnosti vlády.

Je potrebné mať na protestoch niečo so sebou?

Môžete so sebou priniesť transparenty alebo plagáty s heslami, ktoré vyjadrujú vaše postoje. Dôležité je obliecť sa vhodne do počasia a mať pri sebe dostatok vody.

Ako môžem podporiť protesty, ak sa nemôžem zúčastniť osobne?

Podporiť protesty môžete zdieľaním informácií o nich na sociálnych médiách, diskusiou s priateľmi a rodinou o dôvodoch protestov a podpisom prípadných petícií, ktoré sú s protestmi spojené.

Sú protesty legálne?

Áno, na Slovensku je právo na pokojné zhromažďovanie zaručené Ústavou SR. Organizátori protestov sú povinní informovať miestne úrady o plánovaných zhromaždeniach v súlade s platnými zákonmi.

Ako sa dozviem viac informácií o protestoch?

Pre aktuálne informácie sledujte oficiálne webové stránky a sociálne médiá organizujúcich opozičných strán a občianskych iniciatív, ktoré protesty organizujú.

Prečítajte si tiež
To Top