Aktuality

Výbuch na škole v Bratislave, nehoda s bazénovou chémiou

Výbuch na škole v Bratislave, nehoda s bazénovou chémiou

V priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka v bratislavskej Karlovej Vsi došlo k nešťastnej nehode spojenej s manipuláciou s bazénovou chémiou. Incident, ktorý sa odohral krátko po 11. hodine dopoludnia v technickej miestnosti s bazénom umiestnenom v suteréne školy, si vyžiadal zásah zdravotníckeho personálu.

Podľa informácií z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru bol pri manipulácii s chemickými látkami zranený jeden zo zamestnancov školy. Zamestnanec, ktorý bol v priamom kontakte s chemikáliou, sa nadýchal škodlivých výparov, čo si vyžiadalo jeho okamžitý transport do nemocnice na ďalšie vyšetrenie a liečbu.

Napriek tomuto incidentu vedenie školy rozhodlo, že vyučovanie bude pokračovať ako obvykle a nevidelo dôvod pre evakuáciu žiakov z budovy. Bezpečnosť a zdravie študentov nebolo podľa dostupných informácií ohrozené.

Prečítajte si tiež: Na ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave k výbuchu nedošlo, vyjadrila sa mestská časť Karlova Ves

Záchranárske služby rýchlo reagovali na situáciu a postihnutého školníka previezli do Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde mu bola poskytnutá potrebná lekárska starostlivosť. Jeho aktuálny zdravotný stav a detaily o povahe zranení však neboli bližšie špecifikované.

Tento incident pripomína dôležitosť správnej manipulácie s chemickými látkami, najmä v prostrediach, kde sa nachádzajú deti. Školy a inštitúcie, ktoré používajú bazénovú chémiu alebo iné potenciálne nebezpečné látky, by mali zabezpečiť prísne dodržiavanie bezpečnostných protokolov a poskytovať svojim zamestnancom pravidelné školenia o bezpečnej manipulácii.

Zatiaľ čo situácia bola rýchlo zvládnutá a nevyžadovala širšie bezpečnostné opatrenia, slúži ako pripomenutie, že prevencia a obozretnosť sú kľúčové pri práci s chemickými látkami. Vedenie školy spolu s príslušnými bezpečnostnými zložkami zrejme prehodnotí súčasné postupy a pravdepodobne zavedie ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti všetkých zúčastnených.

Prečítajte si tiež
To Top