Aktuality

Bratislavu čaká zvýšenie dane z nehnuteľností a poplatku za odpad od januára 2024

Bratislavu čaká zvýšenie dane z nehnuteľností a poplatku za odpad od januára 2024

Od januára 2024 budú obyvatelia Bratislavy čeliť zvýšeniu dane z nehnuteľností a poplatku za odpad. Tento krok, schválený bratislavským mestským zastupiteľstvom, znamená priemerné zvýšenie dane z nehnuteľností o 35 percent a poplatku za odpad o 30 percent. Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe návrhov všeobecne záväzných nariadení (VZN) a pozmeňovacieho návrhu desiatich starostov mesta.

Zvýšenie týchto poplatkov je považované za nevyhnutný krok na udržanie základných štandardov údržby a služieb v hlavnom meste. Tento návrh vychádza z potreby reagovať na aktuálne hospodárske výzvy a zabezpečiť, aby Bratislava aj naďalej poskytovala kvalitné služby svojim obyvateľom.

Tieto zmeny prichádzajú v čase, keď sa mnohé mestá a obce po celom Slovensku snažia vyrovnať s rastúcimi nákladmi na poskytovanie verejných služieb a zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry. Zvýšenie daní a poplatkov je reakciou na tieto náročné ekonomické podmienky.

Mestské zastupiteľstvo zdôrazňuje, že zvýšenie daní a poplatkov je nevyhnutné na udržanie kvality života v Bratislave. Obyvatelia by mali byť pripravení na tieto zmeny, ktoré vstúpia do platnosti od začiatku budúceho roka.

Prečítajte si tiež
To Top