Aktuality

Kedy sa podáva daňové priznanie v roku 2024, aktuálne informácie a tipy

Kedy sa podáva daňové priznanie v roku 2024, aktuálne informácie a tipy

Každoročné podávanie daňového priznania je pre mnohých z nás nevyhnutnou povinnosťou, ktorá súvisí s uzavretím predchádzajúceho finančného roku. Rok 2024 prináša v tejto oblasti niekoľko dôležitých termínov a pravidiel, na ktoré by mali daňoví poplatníci dbať, aby predišli možným sankciám za neskoré podanie alebo zaplatenie dane.

Dôležité termíny

Podľa informácií zverejnených Finančnou správou, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je potrebné podať najneskôr do utora 2. apríla 2024. Tento deň je zároveň aj posledným možným termínom na zaplatenie dane.

Zaujímavosťou tohto roka je, že tradičný termín na podávanie daňových priznaní pripadá na obdobie Veľkej noci. Posledný deň marca, kedy mnohí očakávajú možnosť podať daňové priznanie, bude tento rok nedeľa a nasledujúci deň, 1. apríla, je Veľkonočný pondelok, čo sú štátne sviatky.

Možnosti predĺženia termínu

Finančná správa tiež pripomína, že existuje možnosť si termín na podanie daňového priznania predĺžiť. Táto možnosť je dostupná v dvoch variantoch:

  • O tri mesiace, čo je vhodné pre tých, ktorí potrebujú viac času na spracovanie svojich daňových záležitostí.
  • O šesť mesiacov je možné predĺženie v prípade získavania príjmov zo zahraničia.

Kto musí podať daňové priznanie

V roku 2024 sú k podaniu daňového priznania povinné fyzické osoby, ktoré v predchádzajúcom roku (2023) dosiahli príjmy vyššie ako 2 461,41 eura. Tento limit je kľúčovým ukazovateľom pre určenie povinnosti podania priznania.

Podávanie daňového priznania je základnou povinnosťou každého daňového poplatníka. Vzhľadom na špecifiká tohtoročného kalendára je dôležité byť včas informovaný o všetkých termínoch a prípadných možnostiach ich predĺženia. Nezabudnite, že včasné podanie daňového priznania a zaplatenie dane je nielen zákonnou povinnosťou, ale aj prejavom zodpovedného prístupu k plneniu daňových povinností.

Kedy je posledný termín na podanie daňového priznania v roku 2024?

Posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2023 je utorok, 2. apríla 2024. Do tohto dátumu je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale aj zaplatiť príslušnú daň.

Môžem si termín na podanie daňového priznania predĺžiť?

Áno, existujú dve možnosti predĺženia:
O tri mesiace, čo je bežná možnosť pre tých, ktorí potrebujú viac času na spracovanie svojich daňových dokladov.
O šesť mesiacov v prípade, ak ste získavali príjmy zo zahraničia.

Kto je povinný podať daňové priznanie v roku 2024?

Daňové priznanie musia podať všetky fyzické osoby, ktoré v roku 2023 dosiahli príjmy vyššie ako 2 461,41 eura.

Ako ovplyvní Veľká noc termín na podanie daňového priznania?

V roku 2024 pripadá tradičný termín na podávanie daňových priznaní na obdobie Veľkej noci. Keďže posledný marcový deň je nedeľa a 1. apríla 2024 Veľkonočný pondelok, štátne sviatky, finálny termín na podanie a zaplatenie dane je posunutý na utorok, 2. apríla 2024.

Čo sa stane, ak daňové priznanie nepodám včas?

Nepodanie daňového priznania v stanovenom termíne môže viesť k sankciám zo strany finančnej správy. Môže ísť o pokuty alebo úroky z omeškania, ktoré sa počítajú od dátumu, kedy malo byť priznanie pôvodne podané, až do dátumu jeho skutočného podania.

Ako môžem podať daňové priznanie?

Daňové priznanie je možné podať tradičným spôsobom na papieri na príslušnom daňovom úrade alebo elektronicky cez internetový portál Finančnej správy, ktorý umožňuje rýchlejšie a pohodlnejšie podanie.

Je potrebné podať daňové priznanie, ak som v roku 2023 nemal žiadne príjmy?

Ak ste v roku 2023 nemali žiadne príjmy alebo vaše príjmy neboli vyššie ako stanovený limit 2 461,41 eura, nie ste povinní podať daňové priznanie. Avšak, ak máte pochybnosti alebo špecifickú situáciu, odporúča sa konzultácia s daňovým poradcom alebo priamo s Finančnou správou.

Prečítajte si tiež
To Top