Rodina a vzťahy

Ako pripraviť dieťa na príchod súrodenca?

Príchod nového člena do rodiny je obrovská zmena pre všetkých zainteresovaných. Avšak pre malé dieťa, ktoré doteraz bolo stredobodom pozornosti, môže byť príchod súrodenca značne zarážajúci a náročný. Čo môžeme urobiť, aby sme dieťaťu pomohli čo najľahšie sa pripraviť na túto zmenu?

REKLAMA

Začnite prípravu včas

Je dobré začať dieťa pripravovať na príchod súrodenca pár mesiacov pred jeho narodením. Môžete spolu čítať knihy o rodine, súrodencoch alebo o deťoch a diskutovať o tom, čo to znamená mať bratčeka alebo sestričku.

Vysvetlite reálnu situáciu

V závislosti od veku dieťaťa vysvetlite, čo znamená, keď mám bábätko v brušku. Zdôraznite, že nový súrodenec bude potrebovať veľa pozornosti, ale že vaša láska k nemu bude rovnako silná.

Zapojte dieťa do príprav

Nechajte svoje dieťa pomôcť s prípravami pre novorodenca. Môže vyberať oblečenie, hračky alebo dekorácie do detskej izby.

Udržiavajte rutinu

Deti často najlepšie reagujú na rutinu a predvídateľnosť. Snažte sa udržiavať zvyčajný denný program, aby dieťa cítilo stabilitu.

Čas pre seba

Zabezpečte si čas len pre seba a svoje staršie dieťa. Môže to byť príležitosť na špeciálne aktivity alebo hry, ktoré nemôžete robiť spolu.

Posilnite jeho nezávislosť

Podporujte ho v tom, aby sa stalo nezávislejším. Napríklad môžete nechať dieťa obliekať sa samo, umývať si ruky alebo si samo nachystať jednoduchú desiatu. Aktivity závisia od veku dieťaťa.

Povzbudzujte pozitívny postoj

Ak vaše dieťa prejavuje žiarlivosť, povzbudzujte ho k tomu, aby sa stal “veľkým súrodencom”. Môžete spolu hľadať pozitíva v tom, mať mladšieho súrodenca.

Predstavte ich správne

Keď prinesiete novorodenca domov, nechajte staršie dieťa prísť a pozrieť sa na bábätko. Zabezpečte, aby bolo prvé stretnutie pokojné a bez stresu.

Vytvorte staršiemu dieťaťu vlastné miesto s hračkami

Toto miesto môže byť jeho vlastný kútik, kde môže mať svoje a kde sa môže uchýliť, ak potrebuje súkromie.

Komunikujte

Vypočujte si pocity a obavy vášho dieťaťa. Povzbudzujte ho k otvorenosti a komunikácii o tom, ako sa cíti vo vzťahu k bábätku.

Príchod súrodenca je zmenou v živote dieťaťa. Ako rodičia máme zabezpečiť, aby tento prechod prebiehal čo najhladšie a aby boli vzťahy medzi súrodencami postavené na pevnom základe lásky a vzájomnej dôvery. Správnou prípravou, komunikáciou a podporou môžete pomôcť vašej rodine a milovať svojho nového súrodenca.

REKLAMA

Najčastejšie otázky o tom, ako pripraviť dieťa na príchod súrodenca

Kedy je vhodné začať s dieťaťom hovoriť o príchode súrodenca?

Oznámte dieťaťu príchod súrodenca vtedy, keď už je tehotenstvo viditeľné alebo keď sa začnete stretávať s otázkami týkajúcimi sa vašej telesnej zmeny. Pre mladšie deti môže byť najlepšie počkať až do tretieho trimestra.

Ako mám vysvetliť dieťaťu, čo to znamená mať súrodenca?

Môžete použiť jednoduché vety, obrázky z kníh alebo dokonca ukázať ultrazvukové snímky. Vysvetlite, že v brušku rastie malé bábätko, ktoré bude jeho sestričkou alebo bratom.

Ako môžem dieťa zapojiť do príprav na príchod súrodenca?

Nechajte dieťa, aby vám pomohlo pri príprave detskej izby, výbere oblečenia pre bábätko alebo čítaní kníh o príchode nového člena rodiny.

Ako môžem zabezpečiť, aby sa dieťa necítilo opustené alebo žiarlilo?

Trávte kvalitný čas s dieťaťom pred a po narodení súrodenca. Počas návštevy v nemocnici môžete nechať staršie dieťa darovať malému darček alebo naopak.

Ako mám reagovať, ak dieťa vyjadruje negatívne pocity smerom k novému súrodencovi?

Berte jeho pocity vážne a neodsudzujte ho. Vysvetlite, že je v poriadku mať rôzne pocity a že je normálne, ak sa cíti zmätene alebo smutne.

Ako môžem zapojiť staršie dieťa do starostlivosti o bábätko?

Staršie dieťa môžete nechať pomáhať pri kúpaní, kŕmení (pod dohľadom) alebo ho nechajte spievať a čítať bábätku.

Aké aktivity môžem robiť so starším dieťaťom, aby sa necítilo opustené?

Zabezpečte si pravidelný čas len pre vás dvoch – čítajte knihy, hrajte sa, choďte na prechádzky alebo vykonávajte iné aktivity, ktoré dieťa miluje.

Ako mám zaobchádzať s agresívnym správaním dieťaťa smerom k bábätku?

Je dôležité trpezlivo a láskyplne vysvetliť dieťaťu, že bábätku môže ublížiť a že musí byť opatrné. Ak agresívne správanie pretrváva, môže byť dobré konzultovať sa s odborníkom na detskú psychológiu alebo pediatrom.

Prečítajte si tiež
To Top