Aktuality

Koniec parkovaniu na chodníkoch. Od 1. októbra 2023 platí ,,chodníková“ novela

Od nedele 1. októbra došlo k významnej zmene v pravidlách parkovania na chodníkoch. Podľa nových pravidiel zákona o cestnej premávke z marca 2022 je parkovanie na chodníkoch povolené iba tam, kde to výslovne umožňuje dopravné značenie.

Do marca 2022 bolo možné parkovať vozidlá na chodníkoch tak, aby zostal voľný priestor minimálne 1,5 metra. Avšak nový zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2022, tieto pravidlá upravil. Teraz je zakázané parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch, pokiaľ nie sú miesta výslovne vyznačené ako parkovacie. Výnimky platia pre bicykle, motocykle a elektrické kolobežky.

Aj keď bol tento zákon platný už od marca 2022 do 30. septembra 2023 platilo tzv. prechodné obdobie. Cieľom tohto obdobia bolo dať obciam a mestám čas prispôsobiť sa novým reguláciám, najmä vzhľadom na obmedzený počet parkovacích miest.

Reakcie samospráv na túto novelu boli rôznorodé. Zatiaľ čo niektoré mestá, ako je Bratislava, sa rozhodli vyznačiť na niektorých chodníkoch dopravnými značkami povolenie parkovania, iné hľadajú riešenia v zjednosmernení ulíc alebo v zavádzaní regulovaného parkovania.

Je dôležité si uvedomiť, že mestská polícia bude dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel. Hoci mestá očakávajú zvýšenú záťaž pre mestskú políciu, mnohé z nich plánujú v prvej fáze uprednostniť komunikáciu a osvetu pred vymáhaním pokút.

Tieto zmeny majú za cieľ zlepšiť bezpečnosť chodcov a zabezpečiť lepšiu dostupnosť verejných priestranstiev. Ak plánujete parkovať na chodníku, dôkladne sa informujte a dodržiavajte nové pravidlá.

Prečítajte si tiež
To Top