Aktuality

Kedy budú prezidentské voľby na Slovensku 2024

Kedy budú prezidentské voľby na Slovensku 2024

Prezidentské volby na Slovensku v roku 2024 sú naplánované na dve možné kolá. Prvé kolo sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024 od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb v sobotu 6. apríla 2024, v rovnakom časovom rozpätí.

Posledný deň, keď sa môžu voliči požiadať o hlasovací preukaz v listinnej forme (fyzickou poštou) alebo elektronicky (mailom), je pondelok 4. marca 2024 pre prvé kolo a 14. marca 2024 pre prípadné druhé kolo. Ak voliči preferujú požiadať o hlasovací preukaz osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, musia tak urobiť najneskôr v piatok pred volebným dňom, t.j. 22. marca 2024 pre prvé kolo a 5. apríla 2024 pre druhé kolo.

Volebná kampaň sa končí polnocou pred volebným dňom, čo znamená, že od polnoci z 20. na 21. marca 2024 začína plynúť volebné moratórium pre prvé kolo a od polnoci z 3. na 4. apríla 2024 pre prípadné druhé kolo. Volebné moratórium je obdobie, počas ktorého je zakázané publikovať výsledky prieskumov verejnej mienky, ako aj viesť volebnú kampaň.

Prezidentské volby sú kľúčovým momentom v demokratickom živote Slovenska, keďže prezident má nielen reprezentatívnu úlohu, ale aj podstatný vplyv na politický smerovanie krajiny. Voliči majú príležitosť rozhodnúť o tom, kto bude krajinu reprezentovať na najvyššej úrovni. Volby sú príležitosťou pre občanov vyjadriť svoje politické presvedčenie a ovplyvniť smerovanie krajiny na nasledujúce roky.

Je dôležité, aby sa voliči zúčastnili na voľbách informovaní a zodpovedne. Výber prezidenta má dlhodobý vplyv na politiku, medzinárodné vzťahy a spoločenský vývoj Slovenska. Každý hlas môže rozhodnúť o budúcom smerovaní krajiny.

Kedy sa konajú prezidentské voľby na Slovensku v roku 2024?

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024 od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak bude potrebné druhé kolo, to sa koná v sobotu 6. apríla 2024, v rovnakých hodinách.

Kedy musím požiadať o hlasovací preukaz a akými spôsobmi to môžem urobiť?

O hlasovací preukaz v listinnej forme alebo elektronicky je potrebné požiadať najneskôr v pondelok 4. marca 2024 pre prvé kolo a 14. marca 2024 pre druhé kolo. Osobne alebo cez splnomocnenú osobu môžete požiadať najneskôr v piatok 22. marca 2024 pre prvé kolo a 5. apríla 2024 pre druhé kolo.

Čo je to volebné moratórium a kedy začína?

Volebné moratórium je obdobie pred voľbami, počas ktorého je zakázané publikovať výsledky prieskumov verejnej mienky a viesť volebnú kampaň. Pre prvé kolo začína moratórium polnocou z 20. na 21. marca 2024 a pre druhé kolo z 3. na 4. apríla 2024.

Ako môžem voliť, ak som v zahraničí alebo nemôžem prísť do volebnej miestnosti?

Ak ste v zahraničí alebo nemôžete prísť do volebnej miestnosti, je dôležité vedieť, že v prípade prezidentských volieb na Slovensku v roku 2024 sa bohužiaľ hlasovať zo zahraničia nedá. Pre tieto voľby je potrebné, aby ste sa zúčastnili osobne v jednej z volebných miestností na území Slovenskej republiky.

Aké sú podmienky pre účasť v prezidentských voľbách?

Voliť môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý má aspoň 18 rokov na deň konania volieb a je zapísaný v zozname voličov.

Koľko kôl môžu prezidentské voľby mať?

Prezidentské voľby môžu mať maximálne dve kola. Druhé kolo sa uskutoční, ak v prvom kole žiaden z kandidátov nezíska viac ako polovicu platných hlasov.

Ako sa rozhoduje o víťazovi volieb?

Ak kandidát získa v prvom kole viac ako 50% platných hlasov, stáva sa prezidentom. Ak sa to nestane, koná sa druhé kolo s dvoma kandidátmi, ktorí získali najviac hlasov v prvom kole, a víťazom sa stáva ten, kto získa viac hlasov v druhom kole.

Kde nájdem informácie o kandidátoch?

Informácie o kandidátoch a ich programoch nájdete na oficiálnych stránkach volebnej komisie, v médiách a na webových stránkach samotných kandidátov.

Čo mám robiť, ak som sa presťahoval a chcem voliť vo svojej novej obci?

Ak ste sa presťahovali, mali by ste aktualizovať svoje trvalé bydlisko a zabezpečiť, aby boli vaše informácie správne zapísané v zozname voličov vašej novej obce.

Môže mi byť odopreté právo voliť?

Právo voliť môže byť odopreté len v prípadoch, ktoré sú výslovne uvedené v zákone, napríklad ak je osoba zbavená volebného práva rozhodnutím súdu.

Prečítajte si tiež
To Top