Aktuality

Príčiny, ktoré spôsobujú najviac dopravných nehôd a ako im predchádzať

Dopravné nehody predstavujú vážny problém pre vodičov po celom svete. Ročne ich vplyvom na vozovke zahynie viac ako 1,2 milióna ľudí, čo je obrovský počet, ktorému je možné predísť. Existuje niekoľko opatrení, ktoré môžete prijať na predchádzanie týmto nepríjemným situáciám. Jedným z najúčinnejších riešení však je, oboznámiť sa s najčastejšími možnými chybami na vozovke, ktoré by vás mohli stáť život.

O aké situácie ide a je vo vašom vlastnom záujme dobré sa im počas cesty autom vyhnúť?

Rozptýlenie

Rozptýlenie pozornosti počas jazdy je jednou z hlavných príčin dopravných nehôd. Aktivity ako posielanie SMS, jedenie, nanášanie make-upu alebo úprava rádia môžu odviesť pozornosť vodiča od cesty.

Auto bez dozoru v trvaní iba 4 sekúnd môže predstavovať pre vás smrteľné riziko, ktorému sa pritom môžete veľmi jednoducho vyhnúť, ak sa budete neustále venovať riadeniu vozidla. Pre predchádzanie rozptýleniu teda odložte zo svojho dosahu telefón (prípadne ho nahraďte Handsfree sústavou), nejedzte ani nepite za volantom a pred začatím jazdy vykonajte v ňom všetky potrebné úpravy.

Prekročenie rýchlosti

Jazda vo vysokej rýchlosti predstavuje ďalšiu najbežnejšiu príčinu dopravných nehôd, ktorou môžete ohroziť nielen svoj, ale aj život cudzej osoby a jeho majetku. Príliš vysoká rýchlosť môže skrátiť reakčný čas a zvýšiť riziko straty kontroly nad vozidlom. Preto, aj keď vás pred možnými rizikami do určitej miery chráni kvalitné PZP, vždy radšej dodržiavajte stanovené limity a prispôsobujte svoju rýchlosť poveternostným podmienkam a hustote premávky.

Šoférovanie pod vplyvom alkoholu

Jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog je závažným bezpečnostným rizikom, ktorému by ste sa mali za každú cenu vyhnúť. Nikdy nevchádzajte za volant po požití alkoholu alebo iných omamných látok. Ak sa predsa tak stane, využite namiesto vlastného vozidla na osobnú prepravu  taxi službu alebo si nájdite osobného vodiča.

Únava

Jazda v stave únavy môže byť rovnako nebezpečná ako jazda pod vplyvom omamných látok. Ospalosť môže spôsobiť pomalšie reakčné časy a znížené povedomie. Ak sa teda cítite ospalí, zastavte vozidlo a oddýchnite si, kým sa nebudete cítiť dostatočne bdelí na pokračovanie. Energiu si môžete doplniť nielen kávou alebo energetickým nealko drinkom, ale aj zdravou a na živiny bohatou stravou a hydratáciou.

Nepriaznivé poveternostné podmienky

Dážď, sneh a ľad môžu zvýšiť riziko dopravných nehôd. Prispôsobte preto svoju jazdu podmienkam počasia a vždy dodržiavajte v takomto nečase väčšiu vzdialenosť medzi vaším vozidlom a ostatnými na ceste.

Kryte sa dobrým PZP poistením

Dobré PZP poistenie zahŕňa náhradu škôd spôsobených vaším vozidlom iným účastníkom cestnej premávky a poskytuje krytie pre prípad zranenia osôb pri nehode. Rovnako dôležité je vedieť, ako nahlásiť nehodu a ako využiť svoje poistenie na zabezpečenie opravy vozidla a liečbu zranených osôb.

Každé takéto poistenie môže zmierniť finančné a emocionálne ťažkosti po nehode a zabezpečiť, že budete mať prístup k potrebnej lekárskej starostlivosti a oprave vášho vozidla, takže je veľmi dôležité mať vždy pred vstupom na vozovku uzavreté správne poistenie a vedieť, ako ho využiť v prípade núdze, aby ste minimalizovali dôsledky dopravnej nehody.

Uvidíte, že pri dodržiavaní týchto opatrení na predchádzanie bežným príčinám dopravných nehôd môžete chrániť nielen seba, ale aj ostatných na ceste a prispieť tak k väčšej bezpečnosti pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Zdroj obrázka: Dragana Gordic/Shutterstock.com

Prečítajte si tiež
To Top