Aktuality

Slnečná erupcia smeruje k zemi, pripravte sa na geomagnetickú búrku

Slnečná erupcia smeruje k zemi, pripravte sa na geomagnetickú búrku

Vedci varujú, že Zem sa v najbližších hodinách pripravuje na stretnutie s geomagnetickou búrkou strednej intenzity, vďaka nedávnej silnej erupcii na Slnku. Tento kozmický jav, ktorý by mohol zasiahnuť našu planétu 19. až 20. februára, vyvoláva zvýšený záujem astronómov a môže mať vplyv na satelitné systémy a komunikačné siete na Zemi.

Podľa najnovších údajov z Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) dosiahne nadchádzajúca geomagnetická búrka klasifikáciu G1-G2, čo znamená, že bude mať slabú až stredne silnú intenzitu. Geomagnetické búrky sú kategorizované do piatich úrovní od G1 (slabé) až po G5 (extrémne silné), pričom táto nadchádzajúca búrka by mala patriť medzi miernejšie javy.

Zdrojom tejto búrky je silná slnečná erupcia, ktorá bola zaznamenaná astronómami z Inštitútu aplikovanej geofyziky NASA 16. februára o 06:30 UTC. Táto erupcia, klasifikovaná ako X2,5 (R3) zo slnečnej škvrny AR3575, patrí medzi silnejšie erupcie, označované písmenami A, B, C, M, X, pričom X predstavuje najvýraznejšie erupcie. Slnečné škvrny nachádzajúce sa v blízkosti západnej časti Slnka sú obzvlášť dôležité, keďže erupcie z tejto oblasti majú významný vplyv na našu planétu.

Erupcie ako táto môžu spôsobiť tzv. koronálne hmotové výrony (CME), ktoré sú obrovskými oblakmi magnetizovaného plazmy vymršteného zo Slnka do vesmíru. Keď tieto častice narazia na zemskú magnetosféru, môžu vyvolať geomagnetické búrky, ktoré zase ovplyvňujú satelitné a komunikačné systémy, navigáciu a môžu spôsobiť nádherné svetelné predstavenia známe ako polárne žiary.

Hoci nadchádzajúca búrka sa očakáva v miernej forme, je dôležité byť pripravený na možné výpadky a monitorovať aktualizácie od odborníkov. Tieto kosmické udalosti nám pripomínajú, aké úzko sú naše každodenné technológie a systémy prepojené s dynamickým vesmírnym počasím a ako môže slnečná aktivita vzdialená milióny kilometrov ovplyvniť život na Zemi.

Čo je slnečná erupcia?

Slnečná erupcia je výrazný výbuch na povrchu Slnka, ktorý uvoľňuje obrovské množstvo energie. Tieto erupcie vysielajú svetlo, röntgenové žiarenie a ďalšie formy elektromagnetického žiarenia do vesmíru.

Ako sú slnečné erupcie klasifikované?

Slnečné erupcie sú klasifikované podľa ich intenzity röntgenového žiarenia, ktoré zasiahne Zem, a sú rozdelené do tried A, B, C, M a X, pričom X predstavuje najintenzívnejšie erupcie.

Aký vplyv majú slnečné erupcie na Zem?

Slnečné erupcie môžu mať vplyv na zemskú magnetosféru a spôsobiť geomagnetické búrky. Tieto javy môžu ovplyvniť satelitné systémy, komunikácie, navigáciu a dokonca spôsobiť poškodenie elektrických rozvodných sietí. Tiež môžu spôsobiť zvýšené zobrazenie polárnych žiar.

Čo sú koronálne hmotové výrony?

Koronálne hmotové výrony (CME) sú obrovské oblaky magnetizovaného plazmy vymrštené zo Slnka do vesmíru. CME sú často spojené so slnečnými erupciami a môžu spôsobiť podobné vplyvy na Zem ako samotné erupcie.

Ako často dochádza k slnečným erupciám?

Slnečné erupcie sa vyskytujú pravidelne, pričom ich frekvencia sa mení v závislosti od slnečného cyklu, ktorý trvá približne 11 rokov. Počas maxima slnečného cyklu sú erupcie častejšie a intenzívnejšie.

Je možné predpovedať slnečné erupcie?

Hoci predpovedanie konkrétneho času a miesta slnečnej erupcie je náročné, vedci môžu sledovať slnečné škvrny a iné indikátory, ktoré naznačujú zvýšené riziko erupcie.

Ako sa ľudstvo chráni pred vplyvom slnečných erupcií?

Organizácie a vlády monitorujú vesmírne počasie a prijímajú preventívne opatrenia, ako je napríklad vypnutie citlivých satelitných komponentov, na minimalizovanie potenciálnych škôd spôsobených slnečnými erupciami.

Čo sú polárne žiary a ako súvisia so slnečnými erupciami?

Polárne žiary sú nádherné svetelné javy viditeľné v polárnych oblastiach, ktoré vznikajú, keď nabitý častice zo Slnka vstúpia do zemskej atmosféry. Slnečné erupcie a CME zvyšujú pravdepodobnosť a intenzitu týchto žiar.

Môžu slnečné erupcie ovplyvniť ľudské zdravie?

Priame vplyvy slnečných erupcií na ľudské zdravie nie sú významné, ale môžu ovplyvniť technológie, ktoré používame, ako napríklad komunikáciu a navigáciu, čo môže mať nepriame dôsledky na bezpečnosť a zdravie.

Kde môžem nájsť aktuálne informácie o slnečných erupciách a vesmírnom počasí?

Aktuálne informácie o slnečných erupciách a vesmírnom počasí poskytujú viaceré organizácie, vrátane Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) a Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Tieto organizácie majú webové stránky a sociálne siete, kde zverejňujú aktualizácie a varovania.

Prečítajte si tiež
To Top