Aktuality

Štátne sviatky 2024 na Slovensku

Štátne sviatky 2024 na Slovensku

Aké búdu Štátne sviatky 2024 na Slovensku? Slovenská republika, krajina známa svojou bohatou históriou a jedinečným kultúrnym dedičstvom, každoročne oslavuje rad štátnych sviatkov, ktoré sú nielen výraznými míľnikmi v kalendári obyvateľov, ale tiež zrkadlom národnej identity a kultúrnych tradícií. Tieto dni, označované ako dni pracovného pokoja alebo štátne sviatky, sú významné nielen v kontexte historických udalostí, ktoré pripomínajú, ale aj ako príležitosti pre spoločenské a rodinné oslavy, čím posilňujú spoločenské väzby a národnú jednotu.

V roku 2024 si slovenský národ znovu pripomenie tieto dôležité dni, od osláv významných historických udalostí až po náboženské sviatky, ktoré majú hlboké korene v slovenskej kultúre. Každý z týchto sviatkov odráža jedinečný aspekt slovenskej histórie a kultúry, pričom spoločne tvoria mozaiku, ktorá odhaľuje bohatstvo a rozmanitosť slovenského národného ducha.

Sviatky ako Deň vzniku Slovenskej republiky alebo Deň Ústavy Slovenskej republiky sú pripomienkou politických a spoločenských míľnikov, ktoré formovali modernú slovenskú štátnosť a demokraciu. Náboženské sviatky ako Veľký piatok a Vianoce zase odrážajú hlbokú kresťanskú vieru, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej kultúrnej identity. Ďalšie sviatky, ako je Sviatok svätého Cyrila a Metoda, sú oslavou historického príspevku Slovenska k rozvoju európskej civilizácie a kultúry.

Tento článok poskytuje prehľad všetkých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja na Slovensku v roku 2024, s dôrazom na ich historický a kultúrny význam. Ponúka tým nielen kalendár týchto dôležitých dní, ale tiež pozvanie k hlbšiemu pochopeniu a oceneniu bohatej mozaiky slovenskej kultúry a tradícií.

 • 1. január 2024 – Deň vzniku Slovenskej republiky Tento deň oslavuje vznik samostatného Slovenského štátu v roku 1993 po rozdelení Česko-Slovenska.
 • 6. január 2024 – Zjavenie Pána (Traja králi) Tento kresťanský sviatok, známy ako Traja králi, oslavuje zjavenie Ježiša Krista trojici mudrcov.
 • 29. marec 2024 – Veľký piatok Veľký piatok, deň pracovného pokoja, je dôležitým kresťanským sviatkom pripomínajúcim ukrižovanie Ježiša Krista.
 • 1. apríl 2024 – Veľkonočný pondelok Tento deň, nasledujúci po Veľkonočnej nedeli, je oslavou Ježišovho vzkriesenia.
 • 1. máj 2024 – Sviatok práce Medzinárodný deň práce, kedy sa oslavuje a uznáva prínos pracujúcich.
 • 8. máj 2024 – Deň víťazstva nad fašizmom Tento deň si pripomína koniec Druhej svetovej vojny a oslobodenie od fašizmu.
 • 5. júl 2024 – Sviatok svätého Cyrila a Metoda Pocta dvom byzantským misionárom, ktorí mali zásadný vplyv na šírenie kresťanstva a kultúry medzi Slovanmi.
 • 29. august 2024 – Výročie SNP (Slovenského národného povstania) Pripomína povstanie Slovákov proti nacistickému Nemecku v roku 1944.
 • 1. september 2024 – Deň Ústavy Slovenskej republiky Oslava dňa, keď bola v roku 1992 prijatá súčasná slovenská ústava.
 • 15. september 2024 – Sedembolestná Panna Mária Tento deň je venovaný patrónke Slovenska, Sedembolestnej Panne Márii.
 • 1. november 2024 – Sviatok všetkých svätých Deň, kedy sa na Slovensku uctieva pamiatka zosnulých.
 • 17. november 2024 – Deň boja za slobodu a demokraciu Pripomína Nežnú revolúciu z roku 1989, ktorá viedla k pádu komunistického režimu.
 • 24. december 2024 – Štedrý deň Vianoce a štedrá večera, kedy sa rodiny stretávajú a oslavujú.
 • 25. december 2024 – Prvý sviatok vianočný Sviatok oslavujúci narodenie Ježiša Krista.
 • 26. december 2024 – Druhý sviatok vianočný Tento deň, tiež známy ako Štefanov deň, nasleduje po prvom sviatku vianočnom.

Tieto dni sú základnými stavebnými kameňmi slovenskej kultúry a historie a poskytujú občanom Slovenska príležitosť spomaliť, zamyslieť sa a oslavovať spoločné dedičstvo.

Aké sú štátne sviatky na Slovensku v roku 2024?

Štátne sviatky zahŕňajú Deň vzniku Slovenskej republiky (1. januára), Sviatok svätého Cyrila a Metoda (5. júla), Výročie SNP (29. augusta), Deň Ústavy Slovenskej republiky (1. septembra) a Deň boja za slobodu a demokraciu (17. novembra).

Čo oslavuje Slovensko 1. januára?

januára je Deň vzniku Slovenskej republiky, ktorý si pripomína vznik samostatného Slovenského štátu v roku 1993.

Prečo je Veľký piatok významný?

Veľký piatok je kresťanský sviatok, ktorý pripomína ukrižovanie a smrť Ježiša Krista.

Aký je význam dňa 5. júla na Slovensku?

5. júla je Sviatok svätého Cyrila a Metoda, čo je pocta dvom byzantským misionárom, ktorí mali zásadný vplyv na šírenie kresťanstva a kultúry medzi Slovanmi.

Prečo sa na Slovensku oslavuje 1. máj?

1. máj je Sviatok práce, ktorý je medzinárodným dňom oslavujúcim práva a prínos pracujúcich.

Aký je význam 17. novembra na Slovensku?

17. novembra je Deň boja za slobodu a demokraciu, pripomínajúci Nežnú revolúciu z roku 1989, ktorá viedla k pádu komunistického režimu.

Ako sú na Slovensku tradične oslavované Vianoce?

Vianočné sviatky na Slovensku zahŕňajú rodinné stretnutia, výmenu darčekov, štedrovečerné večere a náboženské obrady, ktoré odrážajú kresťanské tradície krajiny.

Existujú na Slovensku špeciálne tradície spojené s niektorými štátnymi sviatkami?

Áno, mnohé slovenské štátne sviatky sú sprevádzané špecifickými tradíciami, ako sú náboženské obrady, kultúrne festivaly a spomienkové akcie.

Môžu sa dátumy niektorých štátnych sviatkov meniť z roka na rok?

Niektoré štátne sviatky majú pevné dátumy, ale pohyblivé sviatky ako Veľkonočný pondelok sa menia každý rok v súlade s liturgickým kalendárom.

Prečítajte si tiež
To Top