Aktuality

Termíny výplaty dôchodkov na Vianoce 2023 a mimoriadny príspevok v decembri 2023

Termíny výplaty dôchodkov na Vianoce 2023 a mimoriadny príspevok v decembri 2023

S pribúdajúcimi vianočnými sviatkami prichádzajú zmeny v oblasti vyplácania dôchodkov. V decembri 2023, Sociálna poisťovňa pristupuje k predčasnému vyplácaniu niektorých dôchodkov a k výplate mimoriadneho jednorazového príspevku, aby vyšla v ústrety potrebám dôchodcov v tomto sviatočnom období.

Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne, Martina Kontúra, „v decembri 2023 sme upravili výplatné termíny dôchodkov, aby sme zohľadnili blížiace sa vianočné sviatky.“ Táto úprava sa týka dôchodcov, ktorí majú termín výplaty 22. a 24. decembra. Pre nich bude dôchodok vyplatený už 20. decembra 2023.

Poberatelia, ktorým vypláca dôchodok na pošte a ktorí majú termín výplaty v sobotu 6. januára 2024, dostanú svoj dôchodok v hotovosti o deň skôr, v piatok 5. januára 2024. Týmto krokom chce Sociálna poisťovňa zabezpečiť, aby dôchodcovia mali svoje finančné prostriedky k dispozícii pred vianočnými sviatkami.

Vianočné prekvapenie prichádza v podobe mimoriadneho jednorazového príspevku vo výške 300 eur, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky. Tento príspevok, ktorý je dodatkom k 13. dôchodku, bude vyplatený spolu s pravidelnou dôchodkovou dávkou.

Približne 1,5 milióna poberateľov všetkých dôchodkových dávok dostane tento príspevok vo svojom štandardnom výplatnom termíne, pričom všetci dôchodcovia by mali dostať svoj príspevok najneskôr do 20. decembra 2023. Tým, ktorí majú výplatný termín 22. a 24. decembra, bude príspevok vyplatený predčasne.

O mimoriadny príspevok netreba žiadať, keďže Sociálna poisťovňa zabezpečuje jeho automatickú výplatu. Rovnaké pravidlo platí aj pre dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok v decembri 2023 a ešte nemajú zabezpečenú pravidelnú mesačnú výplatu dôchodku.

Poberatelia dôchodku v cudzine, v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácii, dostanú mimoriadny príspevok osobitne v decembri 2023 a nie naraz s dôchodkom za mesiac december. Aj v tomto prípade zabezpečí Sociálna poisťovňa doručenie príspevku najneskôr 20. decembra 2023.

Tieto opatrenia sú svedectvom snahy Sociálnej poisťovne vychádzať v ústrety potrebám dôchodcov počas vianočného obdobia, zabezpečiť im finančnú stabilitu a pridať trochu vianočného lesku do ich života.

Tieto opatrenia Sociálnej poisťovne majú za cieľ zabezpečiť, aby dôchodcovia mali dostatok finančných prostriedkov na to, aby si mohli vychutnať vianočné sviatky bez finančných obáv. Predčasné vyplácanie dôchodkov a mimoriadny jednorazový príspevok sú dôležitými krokmi k podpore staršej generácie počas sviatočného obdobia.

Kedy budú vyplatené dôchodky v decembri 2023?

Dôchodky budú vyplatené v predstihu v decembri 2023, konkrétne dôchodcom s termínom výplaty 22. a 24. decembra bude dôchodok vyplatený už 20. decembra 2023.

Aký je dôvod predčasného vyplácania dôchodkov?

Predčasné vyplácanie dôchodkov je z dôvodu zabezpečenia pohodlia dôchodcov v období blížiacich sa vianočných sviatkov.

Čo sa stane s dôchodkami, ktoré majú byť vyplatené 6. januára 2024?

Dôchodky, ktoré majú byť vyplatené 6. januára 2024, budú vyplatené o deň skôr, teda 5. januára 2024.

Aký je mimoriadny jednorazový príspevok vyplatený v decembri 2023?

Mimoriadny jednorazový príspevok je suma 300 eur, ktorú schválila Národná rada Slovenskej republiky k pôvodnému 13. dôchodku.

Kto dostane mimoriadny jednorazový príspevok a kedy?

Mimoriadny príspevok dostanú takmer 1,5 milióna poberateľov všetkých dôchodkových dávok v ich štandardnom výplatnom termíne, najneskôr do 20. decembra 2023.

Musia dôchodcovia žiadať o mimoriadny jednorazový príspevok?

Nie, o mimoriadny príspevok netreba žiadať. Sociálna poisťovňa zabezpečuje jeho automatickú výplatu.

Dostanú mimoriadny príspevok aj noví dôchodcovia, ktorým bol priznaný dôchodok v decembri 2023?

Áno, aj títo dôchodcovia dostanú mimoriadny príspevok, a to najneskôr do 20. decembra 2023.

Ako bude vyplatený mimoriadny príspevok dôchodcom v zahraničí?

Dôchodcom, ktorým Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok do cudziny (štáty EHP alebo Švajčiarsko), bude mimoriadny príspevok vyplatený osobitne v decembri 2023, nie súčasne s dôchodkom za december.

Bude mimoriadny príspevok vyplatený aj tým, ktorým je dôchodok vyplácaný na pošte?

Áno, aj týmto dôchodcom bude mimoriadny príspevok vyplatený v súlade s ich výplatným termínom.

Prečítajte si tiež
To Top